Objednať teraz !

Monitoring vozidiel, mapové podklady a kniha jázd

<< Späť

Prípadová štúdia

Správca vozového parku vo firme s flotilou 50 osobných vozidiel venoval väčšinu pracovného času administrácii spojenej s evidenciou servisných nákladov, PHM, ako i poistných udalostí vozového parku. Náklady na prevádzku v posledných rokoch neustále rástli, a z dôvodu plánovaného rozširovania vozového parku firma rozhodla o potrebe zabezpečenia systému, ktorý správu vozového parku zjednoduší, poskytne prehľad o využití vozidiel a zároveň poskytne prehľad o všetkých nákladoch na vozidlá v jednom ucelenom systéme. Vedenie spoločnosti taktiež požiadalo o zabezpečenie monitoringu vozidiel, z dôvodu kontroly dodržiavania pracovných ciest a plánovaných úloh svojich obchodných zástupcov. Pracovníčka ekonomického oddelenia taktiež požiadala o zjednodušenie evidencie knihy jázd pre všetky vozidlá. Spoločnosť preto vypísala výberové konanie na dodávku GPS monitoringu vozidiel.


Popis požiadavky klienta

Ušetrí Vaše peniaze
  • Monitoring vozidiel na území Európy

  • Elektronická kniha jázd

  • Rozlíšenie služobných a súkromných jázd

  • Prehľad PHM

  • Prehľad o servisných nákladoch a opravách vozidiel

  • Evidencia poistných udalostí

  • Nízke počiatočné a prevádzkové náklady

  • Systém umožňujúci prístup viacerým užívateľom z rôznych počítačov

  • Dodávateľom bude spoločnosť , ktorá poskytne komplexné riešenie bez ďalších skrytých poplatkov a nutnosti ďalších nákladov spojených s aktualizáciou SW a mapových podkladov


Po ukončení výberového konania sa spoločnosť rozhodla pre systém GPS ASISTENT. Vďaka monitoringu vozidiel a podrobnému prehľadu jázd získala firma informácie o neoprávnenom využití vozidiel, eliminovala počet súkromných jázd a znížila tak náklady na PHM. Taktiež na základe prehľadu jázd firma získala informácie o pracovnom čase obchodných zástupcov, dodržiavaní pracovných ciest a tým i plnení plánovaných úloh. Zamestnanci spoločnosti zefektívnili využitie  vozidiel ako i pracovného času a prispeli tak k zvýšeniu tržieb spoločnosti. Ekonómka spoločnosti získala elektronickú knihu jázd, ktorú mala k dispozícii denne. Správca vozového parku získal aplikáciu Fleet management, s editáciou a archiváciou prehľadu servisných nákladov, opráv, prehliadok STK a EK, poistných udalostí, za pomoci organizéra evidoval stav tachometra a blížiacu sa servisnú prehliadku vozidla, zasielal SMS správy a emaily vodičom vozidiel, a informoval ich tak o termínoch prehliadok, výmene pneumatík ako i o potrebe pristavenia vozidla do určeného servisu. Spoločnosť tak implementáciou systému GPS ASISTENT už v prvých mesiacoch po inštalácii získala úsporu nákladov o 25% a zároveň zvýšila efektivitu využitia pracovného času a získala tak vyššie zisky v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.